PIN

ARAMWITTAYA

Classical Pianist | Teacher

"Creating passion for music amongst the younger generations."ทำไมถึงควรเลือกเรียนดนตรี?

เป้าหมายการเรียนเปียโนสำหรับเด็กอาจจะไม่ใช่เพียงเพื่อเป็นการผ่อนคลาย ผลงานวิจัยหลายชิ้นได้แสดงถึงความสำคัญของดนตรีต่อพัฒนาการทางด้านสังคมและการเรียนภาษาในเด็ก นักวิจัยได้ค้นพบอีกว่าประสาทการฟังของผู้ใหญ่ที่เคยเรียนดนตรีตั้งแต่เด็กจะเสื่อมช้าลง แต่หากไม่นับประโยชน์ทางกายภาพที่อาจจะได้รับเหล่านี้แล้ว ดนตรีนั้นนับเป็นศาสตร์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะจำเป็นต้องฝึกฝนและพัฒนาทั้งเทคนิคและเพลงใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ดนตรีช่วยเสริมสร้างวินัยและความอดทนพยายาม ด้วยว่าความสำเร็จในด้านดนตรีล้วนแล้วแต่มาจากการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ และซ้ำไปซ้ำมา ผู้เรียนอาจไม่ต้องมีเป้าหมายเป็นนักดนตรีมืออาชีพในอนาคต แต่หากได้ฝึกฝนทักษะเหล่านี้แต่เนิ่นๆ ก็จะสามารถนำไปใช้และต่อยอดได้ในทุกๆ ด้านของชีวิต

เริ่มให้เร็ว แต่ต้องให้ถูก

คุณเคยรู้สึกหรือไม่ว่าการเรียนภาษานั้นยาก โดยเฉพาะถ้าเรียนตอนเป็นผู้ใหญ่ แต่หากย้อนเวลากลับไปในวัยเด็ก ทำไมเรากลับไม่รู้สึกถึงความยากเลย เหตุผลคือสมองของเด็กนั้นมีคุณสมบัติ neuroplasticity มากกว่าสมองของผู้ใหญ่ หมายถึงการที่สมองสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเอง สร้าง neural connection ใหม่ หลังจากการรับข้อมูลใหม่ๆ ได้ เด็กๆ จึงสามารถเรียนภาษาและดนตรีได้ง่ายและเร็วกว่าผู้ใหญ่ นั่นหมายความว่าผู้ใหญ่สามารถเรียนดนตรีได้ แต่อาจจะไม่เห็นพัฒนาการเร็วแบบเด็กๆ นั่นเอง ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้ว ไม่ใช่ว่าการสัมผัสดนตรีในทุกรูปแบบจะได้ประโยชน์เท่ากันหมด สิ่งสำคัญที่ควรถูกกระตุ้นในการเรียนดนตรีคือการได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างพื้นฐานที่ดีสำหรับการเป็นนักดนตรี (musicianship skill) ในอนาคต นอกเหนือไปจากเทคนิคการเล่นเครื่องดนตรีนั้นๆ อย่างถูกต้อง


teacher

"ความสำเร็จไม่ได้ถูกวัดด้วยคะแนนสอบหรือผลการแข่งขัน แต่กับคือการที่นักเรียนสามารถใช้เทคนิคต่างๆ
ในการเล่นเปียโนเป็นสะพานสู่ความรู้สึกนึกคิดของตนเองเวลาบรรเลงบทเพลง"

-ครูปิ่น

ครูและผู้เชี่ยวชาญด้านแสดงเปียโน

ครูปิ่นจบการศึกษาระดับปริญญาโทในสองสาขาคือ Piano Performance และ Performance Science จาก Royal College of Music ณ กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ ครูปิ่นมีประสบการณ์การสอนมากกว่า 9 ปี ทั้งในและต่างประเทศ เคยสอนนักเรียนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ในทุกระดับชั้น ครูปิ่นมีความเข้าใจในสิ่งที่จำเป็นและสำคัญในแต่ละระดับชั้น ในปัจจุบันครูปิ่นยังคงเป็นทั้งนักแสดงเปียโนและครูสอนเปียโน

ปรัชญาการสอน

ครูปิ่นเขื่อว่าดนตรีเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่ Pin’s piano studio ครูปิ่นจะสอนให้นักเรียนฝึกซ้อมอย่างมีลำดับขั้นตอน เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึงจะพยายามทำให้นักเรียนสามารถนำเสนอความรู้สึกนึกคิดเวลาเล่นบทเพลงต่างๆ ออกมาได้อย่างชัดเจน ครูปิ่นยังคงอยู่ในแวดวงการวิจัยด้านการแสดงและมักจะนำเกล็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้มาใช้ในบทเรียนเสมอๆ ด้วยความเชื่อว่าดนตรีมีประโยชน์กับชีวิต การเรียนและการฝึกซ้อมดนตรีย่อมส่งผลดีต่อพัฒนาการและการบ่มเพาะนิสัยของเด็กไม่มากก็น้อย

Pin's piano studio